Хомеопатията в лечебните заведения

Все по-голям брой лекари в болничните заведения се убеждават, че хомеопатията може да участва пълноценно в системата на здравно обслужване. Даването на статут на допълващо лечение на хомеопатичната терапия се оправдава от:

  • добрият й ефект при лечението на множество заболявания
  • тя може да даде специфичен отговор на много от нерешените оплаквания на пациентите, когато другите възможни лечения крият опасност от ятрогения
  • пълното отсъствие на токсичност й позволява да се комбинира с други видове лечение в педиатрията, хирургията, гинекологията, акушерството, гериатрията (поли третирани или увредени пациенти) и др., както и в схемата на лечение на някои тежки патологии (химио- и радиотерапия, лечение на хепатит С и СПИН, бъбречна недостатъчност и др)

Болниците

Значителният интерес, който хомеопатията създаде у лекарите доведе до създаването на хомеопатични болници в различни области на света и най-вече в Европа и Съединените щати.

Във Франция, в Париж, работят болницата „Сен Жак“ и хомеопатичния диспансер „Ханеман“, които имат дългогодишни традиции в хомеопатичната практика. В болниците „Отел Дийо“ и „Свети Лука“ в Лион, болницата „Тенон“ в Париж и болницата „Пелегрен“ в Бордо разполагат с кабинети за хомеопатични консултации в различни медицински специалности: гастроентерология, педиатрия, акушерство и гинекология, УНГ и др.

Сред най-известните болници в Европа са и Хомеопатичната болница в Глазгоу и Кралската хомеопатична болница в Лондон, Англия и болницата Сен Жак в Париж. Смята се, че в Мексико всяка година в поликлиниките и официалните хомеопатични болници се правят около 120 000 консултации. В наши дни някои страни като Русия въвеждат практиката на хомеопатични прегледи в болнични условия. Практика е руските поликлиники, в които се правят хомеопатични прегледи, да насочват проблемните си пациенти към хомеопатичните кабинети в болничните заведения. Така пациентите могат да бъдат приети в болницата и проследени от лекуващия лекар хомеопат. Освен това цели специализирани центрове или клиники (лекарски сдружения) позволяват пациентите третирани с хомеопатия да бъдат адекватно проследявани. Хомеопатичният център в Москва, в който работят 120 лекари хомеопати отпразнува през 2000 година 90-та си годишнина.