Кой е Ханеман?

Самуел Ханеман е роден през 1755 година в Германия. Дипломира се като лекар през 1779 година. Под силното влияние на Виенската школа, отворена за идеите на модерните лекари, този млад студент по медицина обобщава подхода на своите учители към свойствата на лекарствените вещества. През 1784 година прекратява медицинската си практика за да се посвети на фармакологичните си изследвания. Превежда голям брой научни трудове и трактати по лечебна медицина. Създава една нова фармакопея, която много бързо се превръща в основа на новия му лечебен метод, наречен през 1808 година „ХОМЕОПАТИЯ“. Методът почива на наблюденията и изучаването на фармакологичните свойства на лечебните вещества от класическата фармакопея при експериментиране върху здрави хора. Традиционната фармакопея включва растителни, животински и минерални вещества, които са добре познати и лекарите имат опит в тяхното използване. Тези лекарствени вещества се наричат още Прости. Това са веществата, на базата на които ще се произвеждат по-късно хомеопатичните медикаменти. През 1796 година публикува резултатите от проучванията си в статия под заглавие „Опити по новия метод…“ в която описва принципите на хомеопатичния метод. През същата година подновява лекарската си практика и започва да прилага новия метод. През 1810 година публикува своя труд „Органон или за изкуството на лекуваме рационално“, в който излага и развива метода си, обогатява го с фундаментални данни за подхода към болестта и описва принципите на производство на хомеопатичния медикамент. От този момент започва да се говори „Новата медицина“, в смисъл на нов начин на лечение. През 1782 година се жени за Хенриета Кюхлер, която му ражда 11 деца. През 1835 година, на 80-годишна възраст, след като е вдовец от 5 години, се жени повторно за една млада французойка на име Мелани д’Ервили и заживява в Париж, където умира през 1843 година.