Въпроси и отговори от практиката

Хомеопатичните лекарства се приготвят от различни източници – растителни, животински, минерални или химични субстанции, по разработената от основателя на хомеопатията Ханеман технология – процес на последователни разреждания на източника и междинно динамизиране при всяко разреждане
Затова хомеопатичните лекарства имат изключително добър профил на безопасност, по правило те не причиняват нежелани лекарствени реакции (странични ефекти) и не съществува риск от предозиране при грешка в дозата (например приемане по невнимание на по-голяма доза от препоръчаната)
Има две основни групи хомеопатични лекарства: Монопрепарати и Специалитети