Хомеопатията в спортната медицина

Без да се противопоставят на останалите лечебни методи, хомеопатичните медикаменти предлагат лечебни възможности, които не натоварват организма на спортистите.

Предимствата на хомеопатията в спортната медицина

Хомеопатичните медикаменти притежават значителни предимства за възстановяване на здравето на спортистите и днес заемат значително място в практиката по спортна медицина в професионалните отбори или в клубовете на аматьори:

  • те са ефикасни и бързо действащи
  • използването им в никакъв случай не представлява приемане на допинг и не се санкционира от контролните органи
  • позволяват да се извършва както профилактика, така и лечение на заболяванията в спорта
  • нежеланите лекарствени реакции са изключително редки

Хомеопатията може широко да се прилага в спортната медицина. Извън травматологията, която най-често налага използването на хомеопатията в спортната медицина, хомеопатичните медикаменти намират приложение и при проблеми от страна на УНГ, очните и кожни болести, които могат да се появяват в зависимост от практикувания спорт. Освен това хомеопатията може да бъде от голяма полза за преодоляване на стреса, който съпътства трудните състезания.

Преведена и издадена на български език е книгата „Спортна медицина – профилактика, лечение и хомеопатия”, написана в съавторство от лекаря на националния отбор по футбол на Франция д-р Жан-Марсел Фере и лекаря на Френската Федерация за Обучение и Подводни Спортове (FFESSM) д-р Анри Колкар.