Хомеопатията в медицината

Хомеопатичните лекарствени продукти са от изключително голяма полза както за общопрактикуващия лекар, така и за лекаря специалист в тяхната ежедневна лечебна дейност. В повечето терапевтични области хомеопатичните лекарства позволяват да бъдат третирани както остри, така и хронични патологии.

Какво е мнението на общопрактикуващите лекари за хомеопатията?

Резултати от проведено в България проучване:

В началото на 2010г. е проведено емпирично социологическо проучване с еднократно интервю „лице в лице”, с полуструктуриран въпросник за събиране на дескриптивна информация. Обхванати са практики на общопрактикуващи лекари, с преобладаващ детски контингент по пациентските им листи и педиатри от извънболничната специализирана помощ.

На въпроса „Използвате ли хомеопатия за лечение на деца?” 72,2% отговарят, че използват този вид терапия. 27,8% дават отрицателен отговор, но половината от тях заявяват, че проявяват интерес и биха го използвали, ако се запознаят с метода. Изследването показва, че 86,4% от проучваната група са запознати с комплементарните методи на лечение, като хомеопатията се очертава като най-предпочитан от лекарите метод.

Впечатленията на лекарите за ефикасността на хомеопатичното лечение са следните:

65,4% отговарят, че са доволни от наблюдаваните резултати;
26,9 % отговарят отчасти, защото не са убедени от къде е дошъл добрия ефект – дали от страна на конвенционалната терапия или от хомеопатичното лечение;
само 7,7% не са доволни от наблюдавания резултат в досегашните си опити да използват хомеопатия.

* Б. Парашкевова, С. Събева, Т. Перчемлиева, „Употреба на хомеопатията в педиатричната помощ“, в-к Клинична хомеопатия, 2010, брой 6, стр. 5-7