ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

BOIRON
Корпоративен сайт на BOIRON. Сайтът е на френски и английски език.

Министерство на здравеопазването
На сайта можете да намерите информация за актуалните цени на лекарствените продукти, нормативни актове в областта на здравеопазването

Изпълнителна агенция по лекарствата
На сайта можете да намерите информация за разрешените за употреба лекарствени продукти на Лаборатории Боарон, нормативни актове в областта на лекарствената политика

Хомеопатична литература
Издания на издателство Изток-Запад

Българска медицинска хомеопатична организация (БМХО)
На сайта можете да намерите информация за лекарите, завършили курса на обучение и практикуващи хомеопатия, адреси на практиките, хомеопатична литература, информация за следдипломна квалификация за лекари и фармацевти

Европейска школа по клинична хомеопатия (ЕШКХ)
Информация за провежданото в България обучение по клинична хомеопатия

Инфофарма
Сайтът съдържа информация за предлаганите от търговците на едро лекарствени продукти, цени на едро, адреси и телефони