Подготовката на лекарите хомеопати

Развитието на хомеопатията минава през добрата подготовка на лекарите и специалистите от областта на медицината. Хомеопатията изисква практическа, специфична и допълваща обучението по класическа медицина подготовка:

тя е необходима за да се определи мястото на хомеопатията при лечението на даден случай.
защото използването на хомеопатичните монопрепарати изисква добре да се познават критериите за тяхното предписване.

Подготовката на лекарите за използването на хомеопатичните медикаменти става по-добра с всеки изминат ден. След няколкостотин часа допълнителна подготовка един лекар е способен да извлече най-доброто от хомеопатичната терапия. Понастоящем обучението по хомеопатия се извършва от медицинските университети и от частни училища. Освен основната подготовка, лекарите хомеопати непрекъснато усъвършенстват хомеопатичните си познания благодарение на циклите за Непрекъсната Медицинска Подготовка. Съществуват специфични курсове за следдипломна квалификация по хомеопатия и за останалите представители на медицинското съсловие, най-вече фармацевти и ветеринарни лекари.

Университетско обучение по хомеопатия

Обучението, което се извършва във Франция от Фармацевтичните и Медицински факултети заема все по-голямо място в различните страни по света. Обикновено това става в края на обучението по медицина, но подготовката се предлага и на вече дипломирани лекари. По голямата част от предлаганите курсове, които траят от 150 до 200 часа, са двугодишни. Някои от тях могат да се разпрострат и върху 1 200 часа, респективно върху три години, както е в някои страни. Преподавателите са практикуващи лекари хомеопати и по време на преподаването се усвояват основите както на теорията така и на хомеопатичната практика.

Програмата включва изучаване на:

Хомеопатичната Материя медика, която съдържа симптомите, които определят предписването на хомеопатичните медикаменти и най-честите им показания. На хомеопатичната клиника, изследването на болния, мястото на хомеопатията в лечението на различните патологии. Стратегията на предписването и правилата за дозировка. Хомеопатичния медикамент, неговото производство и фармакология.