ХОМЕОПТИК®
HOMEOPTIC®

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Дразнене и дискомфорт в очите от различен произход (пренапрежение, умора на очите, дим, прах, вятър, въздушно течение, неподходяща светлина, морска вода, хлорирана вода и др.) при възрастни и деца над 1 година.

Този продукт можете да закупите онлайн
Име на лекарствения продукт
ХОМЕОПТИК, капки за очи, разтвор

Качествен и количествен състав
в една еднодозова опаковка от 0,4 ml:

Euphrasia officinalis 3 DН 0,004 g
Calendula officinalis 3 DН 0,001 g
Magnesia carbonica 5 СН 0,001 g

Помощни вещества: пречистена вода, натриев хлорид. Без консерванти.

Лекарствена форма
Капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие 
Не са наблюдавани взаимодействията.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
Ако симптомите се влошат или продължават повече от два дни да се потърси лекарски съвет.

Да не се използва:

  • в случай на гнойно възпаление (слепване на клепачите сутрин)
  • в случай на остра болка, нараняване

и незабавно да се потърси лекарска помощ.

Фертилитет, бременност и кърмене
Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Не се очакват ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции
Няма съобщения за нежелани лекарствени реакции.

Предозиране
Не се очакват нежелани реакции свързани с предозиране.

Фармацевтични данни
Списък на помощните вещества:
Натриев хлорид, пречистена вода. Без консерванти.

Фармакологични свойства
Фармакотерапевтична група: хомеопатичен лекарствен продукт
Терапевтичните показания на този лекарствен продукт се основават на традиционната хомеопатична употреба на неговите съставки.

Несъвместимости
Неприложимо.

Срок на годност
Преди отваряне на еднодозовата опаковка – 3 години.

След отваряне на еднодозовата опаковка:

  • Продуктът трябва да се използва веднага.
  • Изхвърлете еднодозовата опаковка веднага след използването и.
  • Не я запазвайте за последващо използване.

Специални условия на съхранение
Преди отваряне на сашето: този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

След отваряне на сашето: съхранявайте неизползваните еднодозови опаковки в сашето.

Данни за опаковката
Кутия с 10 еднодозови опаковки по 0,4 ml.

Еднодозовите опаковки са пакетирани в алуминиево саше.

Листовка за пациента
Този продукт можете да закупите онлайн
 ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Очно приложение.
  • Възрастни и деца:

    Накапете 1-2 капки във всяко око, 2 до 6 пъти дневно.

Начин на приложение:

Отворете сашето.

Откъснете еднодозовата опаковка от набора. Внимателно затворете сашето с останалите еднодозови опаковки, като го прегънете откъм отворената страна.

Отворете еднодозовата опаковка като завъртите края и.

Издърпайте долния клепач и при поглед нагоре капнете капка/и между долния клепач и очната ябълка (в конюнктивалния сак).