РИНАЛЕРЖИ®
RHINALLERGY®

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За симптоматично лечение на алергичен ринит (сенна хрема).

Този продукт можете да закупите онлайн
Име на лекарствения продукт
РИНАЛЕРЖИ, таблетки

Качествен и количествен състав
в 1 таблетка от 300 mg:

Allium сера 5 СН   0,5 mg
Ambrosia artemisiaefolia 5 СН 0,5 mg
Euphrasia officinalis 5 СН 0,5 mg
Histaminum muriaticum 9 CH 0,5 mg
Sabadilla 5 CH 0,5 mg
Solidago virga aurea 5 CH 0,5 mg

Помощни вещества: захароза.

Лекарствена форма
Таблетки.

Противопоказания
Деца под 6 годишна възраст, поради опасност от задавяне. Свръхчувствителност към активното вещество/а или към някое от помощните вещества.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Не са наблюдавани.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захаразно-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат това лекарство.
Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

Бременност и кърмене
В отсъствието на експериментални и клинични данни и като предохранителна мярка, употребата на този лекарствен продукт да се избягва по време на бременност.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции
Не са наблюдавани.

Предозиране
Не са описани случаи на предозиране.

Фармацевтични данни
Списък на помощните вещества
Лактоза, захароза, магнезиев стеарат.

Фармакологични свойства
Хомеопатичен лекарствен продукт
Поради отсъствие на клинични изпитвания, терапевтичните показания на този лекарствен продукт се основават на традиционната хомеопатична употреба на неговите съставки.

Несъвместимости
Неприложимо.

Срок на годност
3 години.

Специални условия на съхранение
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Данни за опаковката
60 таблетки в термоформовани
PVC/алуминиеви блистери.

Листовка за пациента
Този продукт можете да закупите онлайн
 ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Перорално приложение.
  • Да се смуче бавно по 1 таблетка през 1-2 часа, до 6 таблетки дневно.
  • Хомеопатичен лекарствен продукт, предназначен за възрастни и деца над 6 годишна възраст.
  • Максимална продължителност на лечението: 1 седмица.