ОСТЕОЦИНЕЗИН®
OSTEOCYNESINE®

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Състояния на калциева недостатъчност: декалцификация, смущения в растежа при деца, заздравяване на фрактури, период на възстановяване.

Този продукт можете да закупите онлайн
Име на лекарствения продукт
ОСТЕОЦИНЕЗИН, таблетки

Качествен и количествен състав
За 1 таблетка от 300 mg:

Calcarea ostreica 3 DН   75 mg
Calcarea fluorica 3 DН 75 mg
Calcarea phosphorica 3 DН 75 mg
Sulfur iodatum 4 CH 75 mg

Помощни вещества: лактоза, захароза.

Лекарствена форма
Таблетки.

Противопоказания
Свръхчувствителност към активното вещества или
към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
– Пациентите с редки наследствени състояния на галактозна непоносимост, Lapp лактазна недостатъчност или глюкозо-галактозна
малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.
– Пациентите с редки наследствени състояния на непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захаразно-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат това лекарство.
– Ако след употреба на продукта симптомите продължават или състоянието се влоши, да се преоцени лечението.

Фертилитет, бременност и кърмене
Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Няма наблюдавано въздействие върху способността
за шофиране и работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции
Няма съобщения за нежелани лекарствени реакции.

Предозиране
Неприложимо.

Фармацевтични данни
Списък на помощните вещества
Захароза, лактоза, магнезиев стеарат.

Фармакологични свойства
Терапевтичните показания на този лекарствен
продукт се основават на традиционната
хомеопатична употреба на неговите съставки.

Срок на годност
5 години.

Специални условия на съхранение
Този лекарствен продукт не изисква специални
условия на съхранение.

Данни за опаковката
Картонена кутия съдържаща 60 таблетки.

Листовка за пациента
Този продукт можете да закупите онлайн
 ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Перорално приложение.
 • Възрастни и деца:

  по 2 таблетки 2-3 пъти дневно.
  Таблетките се държат в устата до пълното
  им разтваряне.

 • Деца под 1 година:

  таблетката се стрива и разтваря във вода
  преди прием.