КОРИЗАЛИЯ®
CORYZALIA®

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение при настинка и ринит

Този продукт можете да закупите онлайн
Име на лекарствения продукт
КОРИЗАЛИЯ, обвити таблетки

Качествен и количествен състав

За 1 обвита таблетка от 300 mg:

Allium сера 3 СН 0.333 mg
Belladonna 3 СН 0.333 mg
Sabadilla 3 СН 0.333 mg
Kalium bichromicum 3 CH 0.333 mg
Gelsemium sempervirens 3 CH 0.333 mg
Pulsatilla 3 CH 0.333 mg

Помощни вещества: захароза

Лекарствена форма
Обвити таблетки

Противопоказания
Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
– Пациентите с редки наследствени състояния на непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захаразно-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат това лекарство
– Ако след употреба на продукта симптомите продължават или състоянието се влоши, да се преоцени лечението

Фертилитет, бременност и кърмене
Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини

Нежелани лекарствени реакции
Няма съобщения за нежелани лекарствени реакции

Фармакологични свойства
Терапевтичните показания на този лекарствен
продукт се основават на традиционната хомеопатична употреба на неговите съставки

Срок на годност
5 години

Специални условия на съхранение
Този лекарствен продукт не изисква специални
условия на съхранение

Данни за опаковката
Картонена кутия съдържаща 40 обвити таблетки

Листовка за пациента
Този продукт можете да закупите онлайн
 ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Перорално приложение.
 • Възрастни:

  По 1 таблетка през час, до 12-тия час
  Приемите се разреждат при подобрение
  Таблетката се държи в устата до пълното
  ѝ разтваряне

 • Деца под 1 година:

  Таблетката се стрива и разтваря във вода
  преди прием

Коризалия листовка