КОКУЛИН®
COCCULINE®

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Профилактика и лечение на прилошаване при пътуване: морска болест, въздушна болест, прилошаване в кола.

Лечение на гадене и повръщане без повишена температура.

Този продукт можете да закупите онлайн
Име на лекарствения продукт
КОКУЛИН, таблетки

Качествен и количествен състав
За 1 таблетка от 150 mg:

Cocculus indicus 4 СН   0,375 mg
Nux vomica 4 СН 0,375 mg
Tabacum 4 СН 0,375 mg
Petroleum 4 CH 0,375 mg

Помощни вещества: лактоза, захароза.

Лекарствена форма
Таблетки.

Противопоказания
Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
Пациентите с редки наследствени състояния на непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захаразно-изо-малтазна недостатъчност не трябва да приемат това лекарство.
Ако след употреба на продукта симптомите продължават или състоянието се влоши, да се преоцени лечението.

Фертилитет, бременност и кърмене
Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции
Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Предозиране
Неприложимо.

Фармацевтични данни
Списък на помощните вещества
Лактоза, захароза, магнезиев стеарат.

Фармакологични свойства
Фармакотерапевтична група:
хомеопатичен лекарствен продукт
Терапевтичните показания на този лекарствен продукт се основават на традиционната хомеопатична употреба на неговите съставки.

Несъвместимости
Неприложимо.

Срок на годност
5 години.

Специални условия на съхранение
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Данни за опаковката
Картонена кутия съдържаща 30 таблетки.

Листовка за пациента
Този продукт можете да закупите онлайн
 ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
За перорално приложение.
Таблетките се държат в устата до пълното им разтваряне.

При прилошаване при пътуване:

  • Профилактично: по 2 таблетки 3 пъти дневно в деня преди пътуването и в деня на пътуването.
  • С лечебна цел: по 2 таблетки на всеки час при появяване на симптомите. Приемът се повтаря при нужда.

При гадене и повръщане без повишена температура:

  • За деца под 24 месеца се консултирайте с лекар, преди да приемат лекарството.
  • При първите симптоми: по 1 таблетка при всяко гадене и/или повръщане. Приемите се разреждат при подобрение. Приемът се спира, когато симптомите изчезнат.
  • Да не се приемат повече от 6 таблетки на ден. Лечението не трябва да надвишава 48 часа без лекарска консултация.
  • Ако симптомите продължават или се влошават, трябва да потърсите лекарска помощ.
  • Деца под 6 години: таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.
Кокулин