КИЕТЮД®
QUIETUDE®

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За деца над 1 година при случаи на нервност и при леки нарушения на съня.

Този продукт можете да закупите онлайн
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
КИЕТЮД, сироп

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
За 100 g сироп:

Chamomilla vulgaris 9 СН 1,5 g
Gelsemium 9 СН   1,5 g
Hyoscyamus niger 9 СН 1,5 g
Kalium bromatum 9 CH 1,5 g
Passiflora incarnata 3 CH 1,5 g
Stramonium 9 CH 1,5 g

Помощни вещества: захароза, етанол.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Сироп.

Противопоказания
Деца под 1 година.

Свръхчувствителност към активното вещество/а или към някое от помощните вещества.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Не са наблюдавани.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
– Причините за нарушенията на съня трябва да се определят. Причиняващите фактори трябва също да се лекуват.
– Този лекарствен продукт съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 тд в една доза. Съдържание на алкохол: 0,40% (V/V). Единична доза
от 5 ml съдържа 16 mg етанол.

Бременност и кърмене
В отсъствието на експериментални и клинични данни и като предохранителна мярка, употребата на този лекарствен продукт да се избягва по време на бременност.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции
Не са наблюдавани.

Предозиране
Не са описани случаи на предозиране.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ
Списък на помощните вещества
Захароза, етанол 96%, бензоена киселина, карамел, вода.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА
Фармакодинамични свойства
Хомеопатичен лекарствен продукт
Фармакотерапевтична група: АТС код: N
Поради липса на клинични изпитвания, терапевтичните показания на този лекарствен продукт се основават на традиционната хомеопатична употреба на неговите съставки.

Несъвместимости
Неприложимо.

Срок на годност
5 години. КИЕТЮД, сироп може да бъде използван 6 месеца след първоначалното отваряне на бутилката.

Специални условия на съхранение
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Данни за опаковката
200 ml в бутилка (стъкло), с капачка (полиетилен и полипропилен) и мерителна чашка (полипропилен).

Листовка за пациента
Този продукт можете да закупите онлайн
 ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
При преходна нервност и при леки нарушения на съня: сутрин и вечер да се взима по 1 доза, 5 ml от сиропа, измерена с мерителна чашка.
 • Перорално приложение:

  Курсът на лечение да се прекрати веднага след изчезване на симптомите и да бъде възможно най-кратък.

 • При деца под 30 месечна възраст:

  Курсът на лечение се определя от лекувашия лекар.

 • При деца над 30 месечна възраст:

  курсът на лечение не трябва да надвишава
  10 дни. Ако симптомите продължават,
  лечението трябва да се преоцени.

 • Да не се дава на деца под 30 месечна
  възраст без лекарско мнение.
 • Лекарствен продукт за деца над 1 година.