Историята на Боарон

1911
Още през 1911 година аптекарят Рене Бодри се специализира в производството на хомеопатични медикаменти, като създава по съвет на приятеля си от детските години д-р Вание, който е отворил кабинет в Париж, една хомеопатична аптека – Обща Френска Хомеопатична Аптека, намираща на бул. Малерб №68, в 8-ми район на Париж. През 1922 година той продава предприятието си, напуска Париж и се настанява в гр. Аноне в областта Ардеш.

1926
През 1926 година Д-р Вание създава в Париж Френските Хомеопатични Лаборатории.

1930
През 1930 година Рене Бодри се присъединява към групата на лионските лекари-хомеопати и създава Централната Хомеопатична Лаборатория на Рона, разположена на ул. Томасен №38 в Лион. Лекарите от Модерното Хомеопатично Училище в Париж го канят да се върне в столицата за да основе национална лаборатория за производство на хомеопатични лекарства. Той приема поканата при условие, че ще може да запази целостта на лионското предприятие и започва да търси съмишленици за създаването на новото дружество. Анри Боарон и Жан Боарон си търсят работа. Те току що са получили дипломите си по фармация и едновременно с това са станали и доктори на науките. Благодарение на д-р Монден те се срещат с Рене Бодри, който ги взема на работа.

1932
През юни 1932 Жан Боарон и Анри Боарон създават в Париж Френската Централна Хомеопатична Лаборатория и я разполагат в помещенията на бул. Малерб №68. Една година по-късно Рене Бодри и Анри Боарон развиват парижката лаборатория до степен да я нарекат Модерните Хомеопатични Лаборатории (МХЛ). От своя страна Жан Боарон се заема с развитието на лионската лабораторна единица, която се превръща Хомеопатична Аптека на Рона (ХАР).

1935
През 1935 година Жан Тето (1901–1972), аптекар, създава в Париж Лабораторията по Хомеопатична Фармакология (ЛХФ), изначалното име на лабораторията Долизос. Смяната на името става през 1976 година.

1965
През 1965 година във френската Фармакопея се появява монографията Хомеопатични медикаменти.

1967
През 1967 се създават Лабораториите Боарон при което се сливат Хомеопатичните Лаборатории Жан Боарон (ХАР), Хомеопатичните Лаборатории Анри Боарон и Модерните Хомеопатичните Лаборатории (МХЛ).

1968
Първото предприятие за производство и регионално разпространение заработва в Тулуза през 1968 година.

1974
През 1974 година седалището на фирмата и производственият център се преместват в незастроената зелена зона на Сент-Фоа-ле-Лион, близо до Лион.

Рене Бодри

Д-р Леон Вание

Анри и Жан Боарон