За лекари

Кратки характеристики и максимални продажни цени на дребно в български левове на лекарствените продукти на Боарон

 Линк към КХП

 Пределна цена на дребно

 Монопрепарати 4,70 лева
Осцилококцинум КХП 10,15 лева
Стодал КХП    10,09 лева
 Коризалия КХП    7,31 лева
 Хомеожен 9 КХП  7,16 лева
Хомеовокс КХП  Хомеовокс  6,99 лева
 Седатиф ПС КХП Седатиф ПС  7,42 лева
 Киетюд КХП    8,10 лева
 Камилия КХП    10,20 лева
 Парагрип КХП    6,47 лева
 Кокулин КХП    6,84 лева
 Арнигел КХП    7,31 лева
 Хомеоплазмин КХП Хомеоплазмин  7,37 лева
 Гастроцинезин КХП    5,84 лева
 Остеоцинезин КХП    6,19 лева
Риналержи КХП    6,27 лева
Хомеоптик КХП    10,51 лева
Стодал без захар КХП 12,83 лева