Ветеринарната медицина и хомеопатията

ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА

От десетилетия насам с хомеопатия се лекуват и животни. За много ветеринарни лекари и фермери тя е предпочитан метод на избор защото:

  • е изключително ефикасна, особено като профилактично действие
  • не създава отпадъци: не е токсична нито за животните, нито за крайните потребители
  • цената на лечението е много ниска

Разбира се научните разработки в областта на ветеринарната медицина са по-малобройни отколкото в хуманната, но все пак може да се споменат две:

Проучване върху 10 хиляди токачки доказва ефекта на хомеопатичното лечение в профилактиката на колибацилния ентерит при тези птици.
Хомеопатичното лечение се е показало по-ефикасно от употребата на плацебо за ограничаване на хематомите предизвикани от стрес при клане на пуйки.