Приносът на хомеопатията за общественото здраве

Епидемиологичното изследване позволява да се оцени ползата за общественото здраве от хомеопатията и то в различни области, където се прилага. Няколко скорошни изследвания показват благоприятно съотношение разход/полза при често срещани заболявания: назофарингити, бронхиолити, тревожни състояния… Провежданите изследвания ще позволят да се сравнят практиките на лекарите, предписващи или непредписващи хомеопатия. Те ще имат за цел да определят мястото на хомеопатията при лечението на рака.

Текущо състояние: благоприятно съотношение разход/полза

Практика на общопрактикуващите лекари, грижи в онкологията: перспективи.

Проблеми на общественото здравеопазване

С хомеопатичната терапия могат да се лекуват най-често срещаните заболявания.

Boiron фокусира изследванията си върху онези от тях, които се явяват основни причини за медицински прегледи и представляват проблем за общественото здраве. С хомеопатичната терапия могат да се лекуват най-често срещаните заболявания.