Перспективи: широкомащабни протоколи

Какво е мястото на хомеопатията в стратегията за вземане на решение от лекарите, предписващи или не хомеопатични лекарства? Проучванията ще отговорят на тези въпроси в контекста на често срещаните заболявания като ринофарингеални инфекции или тревожните състояния, но също така и поведението спрямо лечението на рака.

Наблюдение на медицински практики

Наскоро бе лансирана обширна програма, състояща се от четири изследвания, която да опише и сравни практиката на лекарите предписващи и непредписващи хомеопатични лекарства. Тя има две насоки:

  • Причините за прегледа и характеристиките на пациента
  • Влиянието на поемането на лечението и неговия вид (хомеопатично и алопатично лечение), по отношение клиничното развитие на заболяването, качеството на живот, страничните ефекти и рисковете

Включените в изследванията заболявания са инфекция на горните дихателни пътища, нарушения на съня, мускулно-скелетни смущения, тревожност и депресия.

Онкология : мястото на хомеопатията

Едно проучване ще оцени ролята на хомеопатията при лечението на пациенти, наблюдавани от личния си лекар, предписващ или непредписващ хомеопатични лекарства, особено при лечение на:

  • странични ефекти на противораковите лекарства
  • придружаващи заболявания

Раковите заболявания включени в проучването са най-често срещаните (рак на гърдата, на простатата, на стомашно-чревния тракт и на белите дробове).