Доказване на ефективността на хомеопатичните лекарства

Поведението, възприето от Boiron позволява да се консолидира оценката на терапевтичната ефективност на медикаментите, вече доказани в практиката, чрез клинични изследвания. Той също така показва приноса на индивидуалния подход към пациента.

Грипни състояния

Един от най-използваните хомеопатични лекарствени продукти за лечение при грипни състояния е бил обект на изследване в различни страни:

През 1989 г. едно френско клинично изпитване, проведено върху 487 пациента показва ниво на подобряване на състоянието значително превъзхождащо ефекта плацебо след 48 часа лечение, като интензивността на симптомите е намалявала още от първата вечер¹. Десет години по-късно един английски екип е подновил изпитването върху 372 лица и получените резултати са сравними².

Хомеопатията срещу острата диария при децата

През 90-те години, един американски екип многократно възпроизведе серия от проучвания, показващи, че предписването на хомеопатични лекарствени продукти намалява острата диария при малките деца. Изследвани са групи от 100-200 деца на възраст от 6 месеца до 5 години, като лечението се е основавало на индивидуалния подход³.

Знаете ли че?

Едно проучване е позволило да се оцени действието на хомеопатично лекарство върху пациенти, отровени с арсен от поглъщане на замърсена вода. Резултатите показват значително намаляване на концентрацията на арсен в кръвта и урината и подобряване на кожните симптоми на интоксикацията³.

Перспективи за бъдещето

В момента Boiron разработват възможностите за изследвания и провеждане на клинични проучвания при:

– поникване на зъбите
– болки в мускулите, настъпили след физически упражнения
– предварително изживяна тревожност /”сценична треска”/

Няколко пилотни клинични проучвания и изследвания на практиката вече са натрупали окуражаващи резултати по отношение на лечението на:

– дразненето и дискомфорта в очите, – болката от „качване” на млякото след раждането, – горещи вълни при жени в менопауза. Необходимо е изследванията по тези предварителни проучвания да бъдат задълбочени.

Ветеринарни изследвания

Много фермери използват хомеопатията: тя може да замени други лечения, които биха направили месото или млякото негодни за консумация. Резултатите от ветеринарните изследвания проведени от Boiron се оказват положителни както за здравето на животните и качеството на животинските продукти, така и за разходите по лечението.

– Изследване³ проведено върху 134 отелили се крави е показало ефективността на Wombyl®, едно лекарство, което се използва за предотвратяване и лечение на усложненията по време на раждането. То също така е имало положителен ефект върху фертилитета.

Изследване³ върху 187 животни, е оцененило PVB Phytolac, които се използва в случаи на възпаление на вимето при млечни крави спрямо плацебо. Количеството на левкоцитите, белите кръвни клетки, чийто брой се увеличава в случай на възпаление, е намаляло при третираните крави и остава значително по-ниско няколко месеца след лечението. Обратно, то се е увеличило в групата крави, които са получавали плацебо.

Библиографска справка

[1] FERLEY J.P., ZMIROU D. ,D’ADHEMAR D. , BALDUCCI F. A controlled evaluation of a homeopathic preparation in the treat ment of influenza-like syndromes. British Journal of Clinical Pharmacology 1989,27 : p.329-335

[2] PAPP R., SCHUBACK G., BECK E., BURKARD G., BENGEL J., LEHRL S., BELON P. Oscillococcinum® in patients with influenza-like syndromes: a placebo-controlled double-blind evaluation. British Homeopathic Journal 1998,87, p.69-76

[3]Jacobs J., Jimenez L.M.,Gloyd S., Carares F.E., Gaitan M.P., Crothers D., Homeopathic treatement of acute childhood diarrhea, British Homeopathic Journal, 1993; 82:83-86

Jacobs J., Jimenez L.M.,Gloyd S., Carares F.E., Gaitan M.P., Crothers D., Treatement of acute childhood diarrhea with homeopathic medicine: a randomized clinical trial in Nicaragua, Pediatrics, 1994; vol. 93, 5:719-725

[4] BELON P.;BANERJEE A.;KARMAKAR S.R.; BISWAS S.J.; CHOUDHURY S.C.; BANERJEE P.; DAS J.K.; PATHAK S.; GUHA B.; PAUL S.; BHATTACHARJEE N.; KHUDA-BUKHSH A.R. Homeopathic remedy for arsenic toxicity ? : evidence-based findings from a randomized placebo-controlled double blind human trial. Science of the Total Environment 2007, 384, p.141-150

[5] ASKRI : Contribution à l’étude de l’efficacité d’un produit homéopathique, le Wombyl, dans la prévention des complications du vêlage dans le déroulement du post-partum chez la vache. Thèse de doctorat vétérinaire, Sidi Thabet, 2001.

[6] PAYEN L. : Etude de l’efficacité clinique d’une préparation homéopathique sur les mammites des vaches laitières. Thèse vétérinaire, ENVL, Université Claude Bernard, Lyon, 1996.