За Боарон

BOIRON е основана като независима семейна фармацевтична лаборатория през 1932 година, днес акционерно дружество със седалище в района на град Лион, Франция.

Компанията BOIRON е съставена от хора обединени от един важен проект за общественото здраве, основан на развитието на хомеопатията в света.

Днес дружеството е най-големият в света производител на хомеопатични лекарствени продукти.

Лабораториите Боарон имат 5 промишлени производствени обекта, 18 филиала по света и в тях работят над 4000 сътрудници.

Лабораториите Боарон са стандарт в прилагането на добрата производствена и дистрибуторска практика (GMP и GDP).

Хомеопатичните лекарства произвеждани от Боарон са налични на пазара на повече от 80 страни по света.

ДВОЙНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Ние произвеждаме хомеопатични лекарства от повече от 80 години. Ние гарантираме тяхното разпространение в над 80 страни.

Boiron е фармацевтична компания както много други. Но при овладяването на високите разреждания не може да се импровизира. В тази насока ние имаме 80 години опит. И това е нашата втора фармацевтична компетентност.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ЛЕКАРСТВА

Лабораториите Боарон са важен център за изследване и развитие на хомеопатията като част от съвременната медицина.

85 изследователски проекти са в ход. Тези програми включват академични изследователски екипи, лекари и ветеринарни лекари от всички континенти.

НАШАТА ВИЗИЯ

Всеки лекар да познава възможностите на хомеопатията и да я използва в ежедневната си практика.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

  • Висококачествени, ефективни и надеждни хомеопатични лекарства
  • Гарантиран достъп на обществото до хомеoпатични лекарства
  • Подкрепа за развитието на хомеопатията като част от съвременната медицина, което ще допринесе за подобряване на здравето на всички хора
  • Хомеопатията да може да се ползва от всеки, който проявява интерес към нея
  • Насърчаване на качествено образование по хомеопатия за лекари и фармацевти във всички страни

Анри и Жан Боарон

Тиери Боарон – Председател на Управителния съвет (вляво) 
Кристиан Боарон – Генерален директор

Боарон

Боарон

Боарон