Боарон в България

От 1995 година BOIRON е в България като търговско представителство.

От 2009 година в България компанията BOIRON се представлява от „БОАРОН БГ“ ЕООД


НАШИТЕ ПРИНЦИПИ:

В името и за доброто на българския пациент:

Всеки лекар в България да познава възможностите на хомеопатията и да използва в ежедневната си практика хомеопатични лекарствени продукти

Всеки фармацевт да може да дава компетентна консултация за хомеопатичните лекарствени продукти на Боарон

Хомеопатичните лекарствени продукти на Боарон да бъдат достъпни във всяка аптека

За осъществяването на тези наши професионални цели ние се ръководим от общочовешките ценности и работим в дух на коректност и толерантност, като спазваме стриктно професионалните етични норми