Achillea millefolium

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

  • Неболезнени кръвоизливи с яркочервена кръв
  • Хронични хеморагични синдроми – епистаксис, хемоптиза, менометрорагия, хематемеза и мелена
Източник: Хомеопатична Материя Медика 2015
При всеки проблем с Вашето здраве се обръщайте към квалифициран лекар или фармацевт.
Самолечението не е препоръчително. Съдържанието на този сайт има единствено информативна стойност, като това не са препоръки за самолечение!