КОРИЗАЛИЯ®
CORYZALIA®

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение при настинка и ринит

Име на лекарствения продукт
КОРИЗАЛИЯ, обвити таблетки

Качествен и количествен състав

За 1 обвита таблетка от 300 mg:

Allium сера 3 СН 0.333 mg
Belladonna 3 СН 0.333 mg
Sabadilla 3 СН 0.333 mg
Kalium bichromicum 3 CH 0.333 mg
Gelsemium sempervirens 3 CH 0.333 mg
Pulsatilla 3 CH 0.333 mg

Помощни вещества: захароза

Лекарствена форма
Обвити таблетки

Противопоказания
Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
– Пациентите с редки наследствени състояния на непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захаразно-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат това лекарство
– Ако след употреба на продукта симптомите продължават или състоянието се влоши, да се преоцени лечението

Фертилитет, бременност и кърмене
Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини

Нежелани лекарствени реакции
Няма съобщения за нежелани лекарствени реакции

Фармакологични свойства
Терапевтичните показания на този лекарствен
продукт се основават на традиционната хомеопатична употреба на неговите съставки

Срок на годност
5 години

Специални условия на съхранение
Този лекарствен продукт не изисква специални
условия на съхранение

Данни за опаковката
Картонена кутия съдържаща 40 обвити таблетки

Листовка за пациента
 ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Перорално приложение.
 • Възрастни:

  По 1 таблетка през час, до 12-тия час
  Приемите се разреждат при подобрение
  Таблетката се държи в устата до пълното
  ѝ разтваряне

 • Деца под 1 година:

  Таблетката се стрива и разтваря във вода
  преди прием