Боарон в България

От 1995 година BOIRON е в България като търговско представителство начело с директора д-р Драгомир Грудев

От 2009 година в България компанията BOIRON се представлява от „БОАРОН БГ“ ЕООД


НАШИТЕ ПРИНЦИПИ:

В името и за доброто на българския пациент:

Всеки лекар в България да познава възможностите на хомеопатията и да използва в ежедневната си практика хомеопатични лекарствени продукти

Всеки фармацевт да може да дава компетентна консултация за хомеопатичните лекарствени продукти на Боарон

Хомеопатичните лекарствени продукти на Боарон да бъдат достъпни във всяка аптека

За осъществяването на тези наши професионални цели ние се ръководим от общочовешките ценности и работим в дух на коректност и толерантност, като спазваме стриктно професионалните етични норми

В дружеството, под ръководството на управителя д-р Драгомир Грудев, работи екип от професионалисти – ентусиазирани, амбициозни, висококвалифицирани, знаещи и можещи хора

Офис:

Ръководител отдел Медицинско развитие и информационни проекти – д-р Николай Стойчев

Ръководител отдел Маркетинг – маг. фарм. Мария Попова

Организатор Маркетинг – маг. фарм. Десислава Кирилова

Завеждащ Административни дейности – г-жа Нина Димитрова

Ръководител отдел Фармацевтично развитие – г-н Красимир Димитров

Секретар Фармацевтично развитие – г-жа Боряна Мянкова

Експерт Регулаторни дейности – д-р Милен Недев

Административен секретар – г-жа Елена Панчева

Технически секретар – г-н Добромир Дончев

Медицински представители:

маг. фарм. Стефан Балкански – Регонален отговорник западна и южна България

д-р Татяна Бойкова – Регонален отговорник източно и северна централна България

д-р Красимир Първанов – София

маг. фарм. Иван Гаврилов – София

маг. фарм. Анелия Вълчева – София

маг. фарм. Никола Хадживасилев – София

маг. фарм. Димитър Митраджиев – София

д-р Татяна Бойкова – Варна

маг. фарм. Христо Георгиев – Варна

маг. фарм. Мирослав Маринов – Русе

д-р Анна Тетерекова – Стара Загора

д-р Пенко Тодоров – Пловдив

маг. фарм. Надежда Станулова – Пловдив

д-р Виктория Доровска – Плевен

д-р Калин Атанасов – Бургас